top of page

Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme bir tarafta İsmet İnönü Mahallesi 2026 Sokak No:2 Çeşme/ İzmir

adresinde ikamet eden İBRAHİM DUMAN İnternet Üzerinden Perakende Satış (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

___________________ adresinde ikamet eden (müşteri) (bundan böyle ALICI olarak

anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların

yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan

tebligatlar geçerli olur.

SATICI: İBRAHİM DUMAN İnternet Üzerinden Perakende Satış

Adresi: İsmet İnönü Mahallesi 2026 Sokak No:2 Çeşme/ İzmir

Çeşme V.D. 17009358452 

Tel/Faks: 0532 277 07 27 Email: ibrahimdumannnn@gmail.com

ALICI: Müşteri

Teslimat Adresi:

Fatura Adresi:

Email:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.thejacquelyns.com web sitesinden

elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine

sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı

Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve

Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin

saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme

şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma”

hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini

ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve

beyan eder. www.thejacquelyns.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan satışa ilişkin

bilgilendirme belgesi ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - GEÇERLİLİK:

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, elektronik ortamda alıcı (tüketici) tarafından okunarak

kabul edilmiş sayılıp, ihtilafa düşülmesi durumunda buradaki maddelerden sorumlu

olacaktır.

MADDE 4- SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı

tarafından aşağıda belirtilen tarihte imzalanarak kabul edilmiştir.

MADDE5 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Mal/hizmet, alıcının satışa ilişkin bilgilendirme belgesinde teslimini talep etmiş olduğu

adresinde aynı belgede belirtilen kişiye teslim edilecektir.

MADDE 6- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat masrafları aksi belirtilmediği takdirde satıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan

ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince

karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse,

teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının

hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden

itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on)

günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli

ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi

yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,

ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.

Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden

sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa

mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra

alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz

kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans

kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim

edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle

yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 8 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden

sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim

edilecek ise, teslim edilecek kişi/ kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı

sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün

içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün

içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit

kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını

düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa

belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden

olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti

şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde

teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış

bedeli www.thejacquelyns.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan

bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 10 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan sipariş özeti ve ürün ile birlikte

müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.thejacquelyns.com markasını, Türkiye

Cumhuriyeti Hükümetinin sınırları içerisinde İBRAHİM DUMAN tarafından temsil edilmektedir.

Türk Hukuku ve mevzuatlarına uygun olarak tanınmış, İzmir Ticaret Odasına kayıtlı bir şirkettir.

Yurtdışına yapacağı satış ve gönderimlerde aksi belirtilmediği takdirde, Türk Hukuku esas alınacaktır.

Satış yapılan döviz cinsi www.thejacquelyns.com’a hangi ülkeden ulaşıyorsanız, lokasyon bazlı

olarak dil ve döviz kuru değişikliğine otomatik olarak tabi olacaktır. Döviz kurunun ve

çeşidinin dönüşümü esnasında tutar farklılığı oluşabilir. Kullanıcı bu siteyi kullanarak,

ve ürünü satın alarak bu tutar farkını kabul etmiş sayılır.

MADDE 11 - VADELİ FİYAT:

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan sipariş

özeti ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 – İSKONTOLU FİYAT:

Mal/hizmetin satış fiyatında sezon sonu ya da herhangi bir özel sebebe bağlı olarak bir

iskontosu mevcut ise iade durumunda asıl olan son satış fiyatıdır.

MADDE 13 - FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde

%30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 14 - PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan sipariş özeti ve ürün ile birlikte

müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 15 - ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu

taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında

imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi

banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın

gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 16 - CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının

kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile

bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 16. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu

sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.thejacquelyns.com web sitesinde yayınlanmış olan

önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.

kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.

Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli

alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı

gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma

hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

Ancak, tüketicinin (alıcının) istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları

doğrultusunda hazırlanan (kişiye özel tasarlanarak veya standart tasarımın

farklılaştırılması suretiyle üretilen çanta, takı, aksesuar ve benzeri ürünler), niteliği

itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan; kullanılmış, hasarlanmış ve özel

paketi ve ambalajı iade edilmemiş ve Alıcı tarafından mutad kullanımın dışında

kullanılan ürünlerde, ürünün iade alınamamakta; Alıcı bu şartları kabul ederek

alışverişini gerçekleştirmektedir.

MADDE 17 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi

geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler,

kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve

programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf

malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının

kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış

olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 18 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi

bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek

ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;

doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının

borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı

satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 19 – MÜCBİR HALLER:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön g.rülmeyen, tarafların

kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de

sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine

getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller,

mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma,

grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul

edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal

ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini

yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. İşbu

mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan birinin, tek taraflı

olarak fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 20 - YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan

edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici

Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

bottom of page